Pizza Hut Armenia գները

3/5 - (30 votes)
2023, Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show

??? Pizza Hut ??????? ?????? ? ???? ????? ????? (????????):

Նյութ Գին

Top sellers

2+2 դ5,200.00
2+2 (Top sellers) դ5,200.00
Пицца Супер Мясная Барбекю пан 33 см դ4,200.00
Пицца Любители Мяса пан 33 см դ3,900.00
Хот-дог пицца Любители мяса դ3,800.00
Пицца с курицей и грибами пан 33 см դ3,800.00
Хот-дог пицца Любители Пепперони դ3,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ Պիցցա Հոթ-Դոգ դ3,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Պան / 33 սմ դ3,600.00
Пицца Любители Пепперони пан 33см դ3,600.00
Pizza Pepperoni lovers Pan 33 cm դ3,600.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Դասական / 33 սմ դ3,600.00
Pizza Chicken lovers Pan 33 cm դ3,600.00
Пицца Куриный Барбек пан 33 см դ3,500.00
Pizza Chicken BBQ pan 33 cm դ3,500.00
Նյու-Յորքեր-Պան / 33 սմ դ3,200.00
Пицца Нью-Йоркер пан 33 см դ3,200.00
Пицца Супер Мясная Барбекю пан 27 см դ3,000.00
Սուպեր մսային բարբեքյու-Պան / 27 սմ դ3,000.00
Пицца Маргарита пан 33см դ2,800.00
Pizza Margarita pan 33 cm դ2,800.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Պան / 27 սմ դ2,700.00
Пицца Любители Пепперони пан 27см դ2,700.00
Pizza Pepperoni lovers Pan 27 cm դ2,700.00
Пицца Любители Пепперони Классик 27см դ2,700.00
Пицца с курицей и грибами пан 27 см դ2,700.00
Pizza Quattro formaggi pan 27 cm դ2,700.00
Пицца Куатро формаджи пан 27 см դ2,700.00
Հավ Սնկով-Պան / 27 սմ դ2,700.00

Հատուկ առաջարկ

2+2 (Հատուկ առաջարկ) դ5,200.00

Հռոմեական պիցցաներ

Պիցցա Հռոմեական 4 Պանիր դ2,600.00
Պիցցա Հռոմեական Պեպպերոնի Բեկոն դ2,300.00
Պիցցա Հռոմեական Մարգարիտա դ2,000.00

Բուրգերներ

Չիզբուրգեր դ1,900.00
Բուրգեր Դիաբլո դ1,900.00

Պիցցա Պան / 17 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու- Պան / 17 սմ դ1,250.00
Մսայինի Սիրահարներ Պան / 17 սմ դ1,250.00
Սուպրիմ- Պան / 17 սմ դ1,150.00
Հավի Մսի Սիրահարներ- Պան / 17 սմ դ1,150.00
Կվատրո Ֆորմաջի- Պան / 17 սմ դ1,050.00
Հավ Սնկով- Պան / 17 սմ դ1,050.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ- Պան / 17 սմ դ1,050.00
Հավով Բարբեքյու- Պան / 17 սմ դ950.00
Կեսար- Պան / 17 սմ դ950.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ- Պան / 17 սմ դ950.00
Կծու Մսային- Պան / 17 սմ դ950.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Պան / 17 սմ դ900.00
Նյու-Յորքեր- Պան / 17 սմ դ850.00
Ջուլիետտա- Պան / 17 սմ դ850.00
Իտալական- Պան / 17 սմ դ850.00
Մարգարիտա- Պան / 17 սմ դ800.00

Պիցցա Դասական / 17 սմ

Մսայինի Սիրահարներ- Դասական / 17 սմ դ1,250.00
Սուպեր մսային բարբեքյու-Դասական / 17 սմ դ1,250.00
Հավի Մսի Սիրահարներ- Դասական / 17 սմ դ1,150.00
Սուպրիմ- Դասական / 17 սմ դ1,150.00
Հավ Սնկով- Դասական / 17 սմ դ1,050.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ -Դասական / 17 սմ դ1,050.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Դասական / 17 սմ դ1,050.00
Հավով Բարբեքյու- Դասական / 17 սմ դ950.00
Կծու Մսային- Դասական / 17 սմ դ950.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Դասական / 17 սմ դ950.00
Կեսար-Դասական / 17 սմ դ950.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Դասական / 17 սմ դ900.00
Ջուլիետտա- Դասական / 17 սմ դ850.00
Իտալական- Դասական / 17 սմ դ850.00
Նյու-Յորքեր -Դասական / 17 սմ դ850.00
Մարգարիտա-Դասական / 17 սմ դ800.00

Պիցցա Պան / 27 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Պան / 27 սմ (Պիցցա Պան / 27 սմ) դ3,000.00
Մսայինի Սիրահարներ-Պան / 27 սմ դ2,900.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Պան / 27 սմ դ2,800.00
Սուպրիմ-Պան / 27 սմ դ2,800.00
Հավ Սնկով-Պան / 27 սմ (Պիցցա Պան / 27 սմ) դ2,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Պան / 27 սմ (Պիցցա Պան / 27 սմ) դ2,700.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Պան / 27 սմ դ2,700.00
Կեսար-Պան / 27 սմ դ2,700.00
Հավով Բարբեքյու-Պան / 27 սմ դ2,600.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Պան / 27 սմ դ2,600.00
Կծու Մսային-Պան / 27 սմ դ2,600.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Պան / 27սմ դ2,600.00
Իտալական-Պան / 27 սմ դ2,500.00
Ջուլիետտա-Պան / 27 սմ դ2,300.00
Նյու-Յորքեր-Պան / 27 սմ դ2,200.00
Մարգարիտա-Պան / 27 սմ դ1,950.00

Պիցցա Դասական / 27 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Դասական / 27 սմ դ3,000.00
Մսայինի Սիրահարներ-Դասական / 27 սմ դ2,900.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Դասական / 27 սմ դ2,800.00
Սուպրիմ-Դասական / 27 սմ դ2,800.00
Հավ Սնկով-Դասական / 27 սմ դ2,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Դասական / 27 սմ դ2,700.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Դասական / 27 սմ դ2,700.00
Կեսար-Դասական / 27 սմ դ2,700.00
Հավով Բարբեքյու-Դասական / 27 սմ դ2,600.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Դասական / 27 սմ դ2,600.00
Կծու Մսային-Դասական / 27 սմ դ2,600.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Դասական / 27 սմ դ2,600.00
Իտալական-Դասական / 27 սմ դ2,500.00
Ջուլիետտա-Դասական / 27 սմ դ2,300.00
Նյու-Յորքեր-Դասական / 27 սմ դ2,200.00
Մարգարիտա-Դասական / 27 սմ դ1,950.00

Պիցցա Չիզի Քրասթ / 27 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Քրասթ / 27 սմ դ3,900.00
Մսայինի Սիրահարներ-Քրասթ / 27 սմ դ3,800.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Քրասթ / 27 սմ դ3,700.00
Սուպրիմ-Քրասթ / 27 սմ դ3,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Քրասթ / 27 սմ դ3,600.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Քրասթ / 27 սմ դ3,600.00
Կեսար-Քրասթ / 27 սմ դ3,600.00
Հավ Սնկով-Քրասթ / 27 սմ դ3,600.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Քրասթ / 27 սմ դ3,500.00
Կծու Մսային-Քրասթ / 27 սմ դ3,500.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Քրասթ /27 սմ դ3,500.00
Իտալական-Քրասթ / 27 սմ դ3,400.00
Նյու-Յորքեր-Քրասթ / 27 սմ դ3,200.00
Ջուլիետտա-Քրասթ / 27 սմ դ3,200.00
Մարգարիտա-Քրասթ / 27 սմ դ2,850.00

Պիցցա Չիզի Բայթս / 27 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,900.00
Մսայինի Սիրահարներ- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,800.00
Հավի Մսի Սիրահարներ- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,700.00
Սուպրիմ- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,700.00
Հավ Սնկով- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,600.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,600.00
Կվատրո Ֆորմաջի- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,600.00
Հավով Բարբեքյու- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,500.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,500.00
Կծու Մսային- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,500.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,500.00
Իտալական- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,400.00
Կեսար- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,400.00
Ջուլիետտա -Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,200.00
Նյու-Յորքեր- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ3,200.00
Մարգարիտա- Չիզի Բայթս / 27 սմ դ2,850.00

Պիցցա Պան / 33 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Պան / 33 սմ դ4,200.00
Մսայինի Սիրահարներ-Պան / 33 սմ դ3,900.00
Հավ Սնկով-Պան / 33 սմ դ3,800.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Պան / 33 սմ դ3,800.00
Սուպրիմ-Պան / 33 սմ դ3,800.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Պան / 33 սմ դ3,800.00
Կեսար-Պան / 33 սմ դ3,800.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Պան / 33 սմ դ3,600.00
Կծու Մսային-Պան / 33 սմ դ3,600.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Պան / 33 սմ (Պիցցա Պան / 33 սմ) դ3,600.00
Հավով Բարբեքյու-Պան / 33 սմ դ3,500.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Պան / 33 սմ դ3,500.00
Ջուլիետտա-Պան / 33 սմ դ3,400.00
Իտալական-Պան / 33 սմ դ3,400.00
Նյու-Յորքեր-Պան / 33 սմ (Պիցցա Պան / 33 սմ) դ3,200.00
Մարգարիտա-Պան / 33 սմ դ2,800.00

Պիցցա Դասական / 33 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Դասական / 33 սմ դ4,200.00
Մսայինի Սիրահարներ-Դասական / 33 սմ դ3,900.00
Հավ Սնկով-Դասական / 33 սմ դ3,800.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Դասական / 33 սմ դ3,800.00
Սուպրիմ-Դասական / 33 սմ դ3,800.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Դասական / 33 սմ դ3,800.00
Կեսար-Դասական / 33 սմ դ3,800.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Դասական / 33 սմ դ3,600.00
Կծու Մսային-Դասական / 33 սմ դ3,600.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Դասական / 33 սմ (Պիցցա Դասական / 33 սմ) դ3,600.00
Հավով Բարբեքյու-Դասական / 33 սմ դ3,500.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Դասական / 33 սմ դ3,500.00
Ջուլիետտա-Դասական / 33 սմ դ3,400.00
Իտալական-Դասական / 33 սմ դ3,400.00
Նյու-Յորքեր-Դասական / 33 սմ դ3,200.00
Մարգարիտա-Դասական / 33 սմ դ2,800.00

Պիցցա Չիզի Բայթս / 33 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ5,300.00
Մսայինի Սիրահարներ-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ5,000.00
Հավ Սնկով-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,900.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,900.00
Սուպրիմ-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,900.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,900.00
Կեսար-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,900.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,700.00
Կծու Մսային-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,700.00
Ամերիկանա Ֆրեշ - Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,600.00
Ջուլիետտա-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,500.00
Իտալական-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,500.00
Նյու-Յորքեր-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ4,300.00
Մարգարիտա-Չիզի Բայթս / 33 սմ դ3,900.00

Պիցցա Չիզի Քրասթ / 33 սմ

Սուպեր մսային բարբեքյու-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ5,300.00
Մսայինի Սիրահարներ-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ5,000.00
Հավ Սնկով-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,900.00
Բանջարեղենի Սիրահարներ-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,900.00
Սուպրիմ-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,900.00
Կվատրո Ֆորմաջի-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,900.00
Կեսար-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,900.00
Հավի Մսի Սիրահարներ-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,700.00
Կծու Մսային-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,700.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,700.00
Հավով Բարբեքյու-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,600.00
Ամերիկանա Ֆրեշ -Քրասթ / 33 սմ դ4,600.00
Ջուլիետտա-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,500.00
Իտալական-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,500.00
Նյու-Յորքեր-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ4,300.00
Մարգարիտա-Չիզի Քրասթ / 33 սմ դ3,900.00

Պիցցա Հոթ-Դոգ

Հաթ-Սուպրիմ Պիցցա Հոթ-Դոգ դ3,800.00
Մսայինի Սիրահարներ Պիցցա Հոթ-Դոգ դ3,800.00
Պեպպերոնիի Սիրահարներ Պիցցա Հոթ-Դոգ (Պիցցա Հոթ-Դոգ) դ3,700.00
Կծու Մսային Պիցցա Հոթ-Դոգ դ3,600.00

Աղցաններ

Կեսար դ1,000.00
Հավով Աղցան դ1,000.00
Հունական դ800.00
Բանջարեղենային Ֆրեշ դ600.00

Խորտիկներ

Հավի Թևիկներ 10 հատ դ1,900.00
Հավի Նագգեթներ 10 հատ դ1,200.00
Հավի Թևիկներ 5 հատ դ1,100.00
Գյուղական Կարտոֆիլ Մեծ դ950.00
Հավի Թևիկներ 3 հատ դ750.00
Հավի Նագգեթներ 5 հատ դ700.00
Գյուղական Կարտոֆիլ Միջին դ550.00
Հավի Նագգեթներ 3 հատ դ500.00

Սենդվիչներ և Ռոլլեր

Հաթսթեր դ1,200.00
Պիցցա Ռոլլ Նրբերշիկով դ350.00

Բոքսեր

Բոքս 3 Թևիկով դ1,150.00
Բոքս 4 Նագգեթով դ1,150.00

Սոուսներ

Պանրային դ150.00
Բարբեքյու դ150.00
Կետչուպ դ100.00

Զովացուցիչ ըմպելիքներ

Կոկա-Կոլա դ500.00
Ֆանտա դ500.00
Սփրայթ դ500.00
Բնական հյութ Палпи դ500.00
Սառը թեյ Fuze Tea դ500.00
Բնական հյութ Добрый դ300.00
Ջուր Bonaqua դ250.00

Ալկոհոլային Խմիչքներ

Հեինեկեն դ1,000.00

Special offer

2+2 (Special offer) դ5,200.00

Pizza Pan 17 cm

Pizza Super meat BBQ pan 17cm դ1,250.00
Pizza Meat lovers Pan 17 cm դ1,250.00
Pizza Supreme pan 17cm դ1,150.00
Pizza Chicken lovers Pan 17cm դ1,150.00
Pizza Quattro formaggi pan 17cm դ1,050.00
Pizza with chicken and mushrooms pan 17cm դ1,050.00
Pizza Vegetable lovers pan 17cm դ1,050.00
Pizza Chicken BBQ pan 17cm դ950.00
Pizza Caesar pan 17cm դ950.00
Pizza Pepperoni lovers Pan 17 cm դ950.00
Pizza Spicy meat pan 17cm դ950.00
Pizza Americana Fresh pan 17cm դ900.00
Pizza New-Yorker pan 17cm դ850.00
Pizza Julietta pan 17cm դ850.00
Pizza Italian pan 17cm դ850.00
Pizza Margarita pan 17cm դ800.00

Pizza classic 17 cm

Pizza Meat lovers Classic 17 cm դ1,250.00
Pizza Super meat BBQ Classic 17cm դ1,250.00
Pizza Chicken lovers Classic 17cm դ1,150.00
Pizza Supreme Classic 17cm դ1,150.00
Pizza with chicken and mushrooms Classic 17cm դ1,050.00
Pizza Vegetable lovers Classic 17cm դ1,050.00
Pizza Quattro formaggi Classic 17cm դ1,050.00
Pizza Chicken BBQ Classic 17cm դ950.00
Pizza Spicy meat Classic 17cm դ950.00
Pizza Pepperoni lovers Classic 17 cm դ950.00
Pizza Caesar Classic 17cm դ950.00
Pizza Americana Fresh Classic 17cm դ900.00
Pizza Julietta Classic 17cm դ850.00
Pizza Italian Classic 17cm դ850.00
Pizza New-Yorker Classic 17cm դ850.00
Pizza Margarita Classic 17cm դ800.00

Pizza pan 27 cm

Pizza Super meat BBQ pan 27cm դ3,000.00
Pizza Meat lovers Pan 27 cm դ2,900.00
Pizza Chicken lovers Pan 27cm դ2,800.00
Pizza Supreme pan 27cm դ2,800.00
Pizza with chicken and mushrooms pan 27cm դ2,700.00
Pizza Pepperoni lovers Pan 27 cm (Pizza pan 27 cm) դ2,700.00
Pizza Quattro formaggi pan 27 cm (Pizza pan 27 cm) դ2,700.00
Pizza Caesar pan 27cm դ2,700.00
Pizza Chicken BBQ pan 27cm դ2,600.00
Pizza Vegetable lovers pan 27cm դ2,600.00
Pizza Spicy meat pan 27cm դ2,600.00
Pizza Americana Fresh pan 27cm դ2,600.00
Pizza Italian pan 27cm դ2,500.00
Pizza Julietta pan 27cm դ2,300.00
Pizza New-Yorker pan 27cm դ2,200.00
Pizza Margarita pan 27cm դ1,950.00

Pizza classic 27 cm

Pizza Super meat BBQ Classic 27cm դ3,000.00
Pizza Meat lovers Classic 27 cm դ2,900.00
Pizza Chicken lovers Classic 27cm դ2,800.00
Pizza Supreme Classic 27cm դ2,800.00
Pizza with chicken and mushrooms Classic 27cm դ2,700.00
Pizza Pepperoni lovers Classic 27 cm դ2,700.00
Pizza Quattro formaggi Classic 27cm դ2,700.00
Pizza Caesar Classic 27cm դ2,700.00
Pizza Chicken BBQ Classic 27 cm դ2,600.00
Pizza Vegetable lovers Classic 27cm դ2,600.00
Pizza Americana Fresh Classic 27cm դ2,600.00
Pizza Italian Classic 27cm դ2,500.00
Pizza Julietta Classic 27cm դ2,300.00
Pizza New-Yorker Classic 27cm դ2,200.00
Pizza Margarita Classic 27cm դ1,950.00

Pizza cheesy crust 27 cm

Pizza Super meat BBQ Cheesy crust 27cm դ3,900.00
Pizza Meat lovers Cheesy crust 27cm դ3,800.00
Pizza Chicken lovers Cheesy crust 27cm դ3,700.00
Pizza Supreme Cheesy crust 27cm դ3,700.00
Pizza Pepperoni lovers Cheesy crust 27cm դ3,600.00
Pizza Quatro formaggi Cheesy crust 27cm դ3,600.00
Pizza Caesar Cheesy crust 27cm դ3,600.00
Pizza with chicken and mushrooms Cheesy crust 17 cm դ3,600.00
Pizza Vegetable lovers Cheesy crust 27cm դ3,500.00
Pizza Spicy meat Cheesy crust 27cm դ3,500.00
Pizza Americana Fresh Cheesy crust 27cm դ3,500.00
Pizza Italian Cheesy crust 27cm դ3,400.00
Pizza New-Yorker Cheesy crust 27cm դ3,200.00
Pizza Julietta Cheesy crust 27cm դ3,200.00
Pizza Margarita Cheesy crust 27cm դ2,850.00

Pizza cheesy bites 27 cm

Pizza Super meat BBQ Cheesy bites 27cm դ3,900.00
Pizza Meat lovers Cheesy bites 27cm դ3,800.00
Pizza Chicken lovers Cheesy bites 27cm դ3,700.00
Pizza Supreme Cheesy Bites 27cm դ3,700.00
Pizza with chicken and mushrooms Cheesy bites 27 cm դ3,600.00
Pizza Pepperoni lovers Cheesy Bites 27cm դ3,600.00
Pizza Quattro formaggi Cheesy Bites 27cm դ3,600.00
Pizza Caesar Cheesy bites 27cm դ3,600.00
Pizza Chicken BBQ Cheesy bites 27cm դ3,500.00
Pizza Vegetable lovers Cheesy bites 27cm դ3,500.00
Pizza Spicy meat Cheesy bites 27cm դ3,500.00
Pizza Americana Fresh Cheesy Bites 27cm դ3,500.00
Pizza Italian Cheesy bites 27cm դ3,400.00
Pizza Julietta Cheesy bites 27cm դ3,200.00
Pizza New-Yorker Cheesy bites 27cm դ3,200.00
Pizza Margarita Cheesy bites 27cm դ2,850.00

Pizza pan 33 cm

Pizza Super meat BBQ pan 33 cm դ4,200.00
Pizza Meat lovers Pan 33 cm դ3,900.00
Pizza with chicken and mushrooms pan 33 cm դ3,800.00
Pizza Vegetable lovers pan 33 cm դ3,800.00
Pizza Quattro formaggi pan 33 cm դ3,800.00
Pizza Caesar pan 33 cm դ3,800.00
Pizza Chicken lovers Pan 33 cm (Pizza pan 33 cm) դ3,600.00
Pizza Spicy meat pan 33 cm դ3,600.00
Pizza Pepperoni lovers Pan 33 cm (Pizza pan 33 cm) դ3,600.00
Pizza Chicken BBQ pan 33 cm (Pizza pan 33 cm) դ3,500.00
Pizza Americana Fresh pan 33 cm դ3,500.00
Pizza Julietta pan 33 cm դ3,400.00
Pizza Italian pan 33 cm դ3,400.00
Pizza New-Yorker pan 33 cm դ3,200.00
Pizza Margarita pan 33 cm (Pizza pan 33 cm) դ2,800.00

Pizza classic 33 cm

Pizza Super meat BBQ Classic 33 cm դ4,200.00
Pizza Meat lovers Classic 33 cm դ3,900.00
Pizza with chicken and mushrooms Classic 33 cm դ3,800.00
Pizza Vegetable lovers Classic 33 cm դ3,800.00
Pizza Supreme Classic 33 cm դ3,800.00
Pizza Quattro formaggi Classic 33 cm դ3,800.00
Pizza Caesar Classic 33 cm դ3,800.00
Pizza Chicken lovers Classic 33cm դ3,600.00
Pizza Spicy meat Classic 33 cm դ3,600.00
Pizza Pepperoni lovers Classic 33 cm դ3,600.00
Pizza Chicken BBQ Classic 33 cm դ3,500.00
Pizza Americana Fresh Classic 33 cm դ3,500.00
Pizza Julietta Classic 33 cm դ3,400.00
Pizza Italian Classic 33 cm դ3,400.00
Pizza New-Yorker Classic 33 cm դ3,200.00
Pizza Margarita Classic 33 cm դ2,800.00

Pizza cheesy crust 33 cm

Pizza Super meat BBQ Cheesy crust 33 cm դ5,300.00
Pizza Meat lovers Cheesy crust 33 cm դ5,000.00
Pizza with chicken and mushrooms Cheesy crust 33 cm դ4,900.00
Pizza Supreme Cheesy crust 33 cm դ4,900.00
Pizza Quattro formaggi Cheesy crust 33 cm դ4,900.00
Pizza Caesar cheesy crust 33 cc դ4,900.00
Pizza Chicken lovers Cheesy crust 33cm դ4,700.00
Pizza Pepperoni lovers Cheesy crust 33 cm դ4,700.00
Pizza Chicken BBQ Cheesy crust 33 cm դ4,600.00
Pizza Americana Fresh Cheesy Bites 33 cm դ4,600.00
Pizza Julietta Cheesy crust 33 cm դ4,500.00
Pizza New-Yorker Cheesy crust 33 cm դ4,300.00
Pizza Margarita Cheesy crust 33cm դ3,900.00

Pizza cheesy bites 33 cm

Pizza Super meat BBQ Cheesy bites 33cm դ5,300.00
Pizza Meat lovers Cheesy bites 33 cm դ5,000.00
Pizza with chicken and mushrooms Cheesy bites 33 cm դ4,900.00
Pizza Vegetable lovers Cheesy bites 33cm դ4,900.00
Pizza Supreme Cheesy Bites 33 cm դ4,900.00
Pizza Quattro formaggi Cheesy Bites 33 cm դ4,900.00
Pizza Caesar Cheesy bites 33 cm դ4,900.00
Pizza Chicken lovers Cheesy bites 33 cm դ4,700.00
Pizza Spicy meat Cheesy bites 33cm դ4,700.00
Pizza Pepperoni lovers Cheesy Bites 33cm դ4,700.00
Pizza Americana Fresh Cheesy Bites 33cm դ4,600.00
Pizza Julietta Cheesy bites 33cm դ4,500.00
Pizza Italian Cheesy bites 33cm դ4,500.00
Pizza New-Yorker Cheesy bites 33cm դ4,300.00
Pizza Margarita Cheesy bites 33 cm դ3,900.00

Roman pizzas

Roman Pizza 4 Types of Cheese դ2,600.00
Pizza Roman Pepperoni Bacon դ2,300.00
Pizza Roman Margarita դ2,000.00

Burgers

Cheeseburger դ1,900.00
Burger Diablo դ1,900.00

Pizza Hot-Dog

Hot dog pizza Hut-Supreme դ3,800.00
Hot dog pizza Meat lovers դ3,800.00
Hot dog pizza Pepperoni lovers դ3,700.00
Hot dog pizza Spicy meat դ3,600.00

Salads

Caesar salad դ1,000.00
Chicken salad դ1,000.00
Greek salad դ800.00
Vegetable Fresh դ600.00

Starters

Chicken wings (10 pcs) դ1,900.00
Chicken nuggets (10 pcs) դ1,200.00
Chicken wings (5 pcs) դ1,100.00
Village potatoes large դ950.00
Chicken wings (3 pcs) դ750.00
Chicken nuggets (5 pcs) դ700.00
Village potatoes small դ550.00
Chicken nuggets (3 pcs) դ500.00

Sandwiches and Rolls

Hatster դ1,200.00
Pizza roll with sausage դ350.00

Boxes

Box with 3 wings դ1,150.00
Box with 4 nuggets դ1,150.00

Sauces

Cheese դ150.00
BBQ դ150.00
Ketchup դ100.00

Beverages

Coca cola դ500.00
Fanta դ500.00
Sprite դ500.00
Natural juice Pulpy դ500.00
Fuze Tea դ500.00
Natural juice Dobri դ300.00
Water Bonaqua դ250.00

Alcoholic Beverages

Heineken դ1,000.00

Специальное предложение

2+2 (Специальное предложение) դ5,200.00

Пицца пан 17 см

Пицца Супер Мясная Барбекю пан 17 см դ1,250.00
Пицца Любители Мяса пан 17 см դ1,250.00
Пицца Суприм пан 17см դ1,150.00
Пицца Любители куриного мяса пан 17 см դ1,150.00
Пицца Куатро формаджи пан 17 см դ1,050.00
Пицца с курицей и грибами пан 17см դ1,050.00
Пицца Любители овощей пан 17см դ1,050.00
Пицца Куриный Барбек пан 17 см դ950.00
Пицца Цезарь пан 17см դ950.00
Пицца Острая Мясная пан 17 см դ950.00
Пицца Американа Фреш пан 17 см դ900.00
Пицца Нью-Йоркер пан 17 см դ850.00
Пицца Джульетта пан 17см դ850.00
Пицца Итальянская пан 17 см դ850.00
Пицца Маргарита пан 17см դ800.00

Пицца класси́ческая 17см

Пицца Любители Мяса классик 17 см դ1,250.00
Пицца Супер Мясная Барбекю классик 17 см դ1,250.00
Пицца Любители куриного мяса классик 17 см դ1,150.00
Пицца Суприм классик 17см դ1,150.00
Пицца с курицей и грибами классик 17см դ1,050.00
Пицца Любители овощей классик 17см դ1,050.00
Пицца Куатро формаджи классик 17 см դ1,050.00
Пицца Куриный Барбек классик 17 см դ950.00
Пицца Острая Мясная классик 17 см դ950.00
Пицца Любители Пепперони Классик 17см դ950.00
Пицца Цезарь классик 17см դ950.00
Пицца Американа Фреш классик 17 см դ900.00
Пицца Джульетта классик 17см դ850.00
Пицца Итальянская классик 17 см դ850.00
Пицца Нью-Йоркер классик 17 см դ850.00
Пицца Маргарита классик 17см դ800.00

Пицца пан 27 см

Пицца Супер Мясная Барбекю пан 27 см (Пицца пан 27 см) դ3,000.00
Пицца Любители Мяса пан 27 см դ2,900.00
Пицца Любители куриного мяса пан 27 см դ2,800.00
Пицца Суприм пан 27см դ2,800.00
Пицца с курицей и грибами пан 27 см (Пицца пан 27 см) դ2,700.00
Пицца Любители Пепперони пан 27см (Пицца пан 27 см) դ2,700.00
Пицца Куатро формаджи пан 27 см (Пицца пан 27 см) դ2,700.00
Пицца Цезарь пан 27см դ2,700.00
Пицца Куриный Барбек пан 27 см դ2,600.00
Пицца Любители овощей пан 27см դ2,600.00
Пицца Острая Мясная пан 27 см դ2,600.00
Пицца Американа Фреш пан 27 см դ2,600.00
Пицца Итальянская пан 27 см դ2,500.00
Пицца Джульетта пан 27см դ2,300.00
Пицца Нью-Йоркер пан 27 см դ2,200.00
Пицца Маргарита пан 27см դ1,950.00

Пицца класси́ческая 27см

Пицца Супер Мясная Барбекю классик 27 см դ3,000.00
Пицца Любители Мяса классик 27 см դ2,900.00
Пицца Любители куриного мяса классик 27 см դ2,800.00
Пицца Суприм классик 27см դ2,800.00
Пицца с курицей и грибами классик 27см դ2,700.00
Пицца Любители Пепперони Классик 27см (Пицца класси́ческая 27см) դ2,700.00
Пицца Куатро формаджи классик 27 см դ2,700.00
Пицца Цезарь классик 27см դ2,700.00
Пицца Куриный Барбек классик 27 см դ2,600.00
Пицца Любители овощей классик 27см դ2,600.00
Пицца Острая Мясная классик 27 см դ2,600.00
Пицца Американа Фреш классик 27 см դ2,600.00
Пицца Итальянская классик 27 см դ2,500.00
Пицца Джульетта классик 27см դ2,300.00
Пицца Нью-Йоркер классик 27 см դ2,200.00
Пицца Маргарита классик 27см դ1,950.00

Пицца чизи краст 27см

Пицца Супер мясное барбекю Чизи краст 27см դ3,900.00
Пицца Любители Мяса Чизи краст 27см դ3,800.00
Пицца Любители куриного мяса Чизи краст 27см դ3,700.00
Пицца Суприм Чизи краст 27см դ3,700.00
Пицца Любители Пепперони Чизи краст 27см դ3,600.00
Пицца Куатро формаджи Чизи краст 27см դ3,600.00
Пицца Цезарь Чизи краст 27см դ3,600.00
Пицца с курицей и грибами Чизи краст 27см դ3,600.00
Пицца Любители овощей Чизи краст 27см դ3,500.00
Пицца Острая Мясная Чизи краст 27см դ3,500.00
Пицца Американа Фреш Чизи краст 27см դ3,500.00
Пицца Итальянская Чизи краст 27см դ3,400.00
Пицца Нью-Йоркер Чизи краст 27см դ3,200.00
Пицца Джульетта Чизи краст 27см դ3,200.00
Пицца Маргарита Чизи краст 27см դ2,850.00

Пицца чизи байц 27 см

Пицца Супер мясное барбекю Чизи байц 27см դ3,900.00
Пицца Любители Мяса Чизи байц 27см դ3,800.00
Пицца Любители куриного мяса Чизи байц 27см դ3,700.00
Пицца Суприм Чизи байц 27см դ3,700.00
Пицца с курицей и грибами Чизи байц 27см դ3,600.00
Пицца Любители Пепперони Чизи байц 27см դ3,600.00
Пицца Куатро Формаджи Чизи байц 27см դ3,600.00
Пицца Цезарь Чизи байц 27см դ3,600.00
Пицца Куриный Барбекю Чизи байц 27см դ3,500.00
Пицца Любители овощей Чизи байц 27см դ3,500.00
Пицца Острая Мясная Чизи байц 27см դ3,500.00
Пицца Американа Фреш Чизи Байц 27см դ3,500.00
Пицца Итальянская Чизи байц 27см դ3,400.00
Пицца Джульетта Чизи байц 27см դ3,200.00
Пицца Нью-Йоркер Чизи байц 27см դ3,200.00
Пицца Маргарита Чизи байц 27см դ2,850.00

Пицца пан 33 см

Пицца Супер Мясная Барбекю пан 33 см (Пицца пан 33 см) դ4,200.00
Пицца Любители Мяса пан 33 см (Пицца пан 33 см) դ3,900.00
Пицца с курицей и грибами пан 33 см (Пицца пан 33 см) դ3,800.00
Пицца Любители овощей пан 33см դ3,800.00
Пицца Суприм пан 33см դ3,800.00
Пицца Куатро формаджи пан 33см դ3,800.00
Пицца Цезарь пан 33см դ3,800.00
Пицца Любители куриного мяса пан 33 см դ3,600.00
Пицца Острая Мясная пан 33 см դ3,600.00
Пицца Любители Пепперони пан 33см (Пицца пан 33 см) դ3,600.00
Пицца Куриный Барбек пан 33 см (Пицца пан 33 см) դ3,500.00
Пицца Американа Фреш пан 33 см դ3,500.00
Пицца Джульетта пан 33см դ3,400.00
Пицца Итальянская пан 33 см դ3,400.00
Пицца Нью-Йоркер пан 33 см (Пицца пан 33 см) դ3,200.00
Пицца Маргарита пан 33см (Пицца пан 33 см) դ2,800.00

Пицца класси́ческая 33см

Пицца Супер Мясная Барбекю классик 33 см դ4,200.00
Пицца Любители Мяса классик 33см դ3,900.00
Пицца с курицей и грибами классик 33см դ3,800.00
Пицца Любители овощей классик 33см դ3,800.00
Пицца Суприм классик 33см դ3,800.00
Пицца Куатро формаджи классик 33 см դ3,800.00
Пицца Цезарь классик 33см դ3,800.00
Пицца Любители куриного мяса классик 33 см դ3,600.00
Пицца Острая Мясная классик 33 см դ3,600.00
Пицца Любители Пепперони Классик 33см դ3,600.00
Пицца Куриный Барбек классик 33см դ3,500.00
Пицца Американа Фреш классик 33 см դ3,500.00
Пицца Джульетта классик 33см դ3,400.00
Пицца Итальянская классик 33 см դ3,400.00
Пицца Нью-Йоркер классик 33 см դ3,200.00
Пицца Маргарита классик 33см դ2,800.00

Пицца чизи краст 33см

Пицца Супер мясное барбекю Чизи краст 33 см դ5,300.00
Пицца Любители Мяса Чизи краст 33 см դ5,000.00
Пицца с курицей и грибами Чизи краст 33см դ4,900.00
Пицца Любители овощей Чизи краст 33 см դ4,900.00
Пицца Суприм Чизи краст 33 см դ4,900.00
Пицца Куатро формаджи Чизи краст 33 см դ4,900.00
Пицца Цезарь Чизи краст 33 см դ4,900.00
Пицца Любители куриного мяса Чизи краст 33 см դ4,700.00
Пицца Острая Мясная Чизи краст 33 см դ4,700.00
Пицца Любители Пепперони Чизи краст 33 см դ4,700.00
Пицца Американа Фреш Чизи краст 33 см դ4,600.00
Пицца Куриный Барбекю Чизи краст 33см դ4,600.00
Пицца Джульетта Чизи краст 33см դ4,500.00
Пицца Итальянская Чизи краст 33 см դ4,500.00
Пицца Нью-Йоркер Чизи краст 33 см դ4,300.00
Пицца Маргарита Чизи краст 33 см դ3,900.00

Пицца чизи байц 33см

Пицца Супер мясное барбекю Чизи байц 33 см դ5,300.00
Пицца Любители Мяса Чизи байц 33 см դ5,000.00
Пицца с курицей и грибами Чизи байц 33 см դ4,900.00
Пицца Любители овощей Чизи байц 33 см դ4,900.00
Пицца Суприм Чизи байц 33 см դ4,900.00
Пицца Куатро Формаджи Чизи байц 33 см դ4,900.00
Пицца Цезарь Чизи байц 33 см դ4,900.00
Пицца Любители куриного мяса Чизи байц 33 см դ4,700.00
Пицца Острая Мясная Чизи байц 33 см դ4,700.00
Пицца Любители Пепперони Чизи байц 33 см դ4,700.00
Пицца Американа Фреш Чизи Байц 33 см դ4,600.00
Пицца Джульетта Чизи байц 33 см դ4,500.00
Пицца Нью-Йоркер Чизи байц 33 см դ4,300.00
Пицца Маргарита Чизи байц 33 см դ3,900.00

Римские пиццы

Пицца Римская 4 Вида Сыра դ2,600.00
Пицца Римская Пепперони Бекон դ2,300.00
Пицца Римская Маргарита դ2,000.00

Бургеры

Чизбургер դ1,900.00
Бургер Диабло դ1,900.00

Хот-дог пицца

Хот-дог пицца Хат-Суприм դ3,800.00
Хот-дог пицца Любители мяса (Хот-дог пицца) դ3,800.00
Хот-дог пицца Любители Пепперони (Хот-дог пицца) դ3,700.00
Хот-дог пицца Острая мясная դ3,600.00

Салаты

Цезарь դ1,000.00
Салат с Курицей դ1,000.00
Греческий դ800.00
Салат Овощной Фреш դ600.00

Закуски

Куриные крылышки (10 шт.) դ1,900.00
Куриные наггетсы (10 шт.) դ1,200.00
Куриные крылышки (5 шт.) դ1,100.00
Картофель по-деревенски большой դ950.00
Куриные крылышки (3 шт.) դ750.00
Куриные наггетсы (5 шт.) դ700.00
Картофель по-деревенски դ550.00
Куриные наггетсы (3 шт.) դ500.00

Сэндвичи и роллы

Хатстер դ1,200.00
Пицца-ролл с сосиской դ350.00

Боксы

Бокс с 4 наггетсами դ1,150.00

Соусы

Сырный դ150.00
Барбекю դ150.00
Кетчуп դ100.00

Напитки

Кока-Кола դ500.00
Фанта դ500.00
Спрайт դ500.00
Натуральный сок Палпи դ500.00
Фьюзти դ500.00
Натуральный сок Добрый: դ300.00
Вода Бонаква դ250.00

Алкогольные напитки

Хайнекен դ1,000.00
Հրաժարում պատասխանատվությունից: PriceListo-ն հավաքում է փաստացի գնագոյացման տեղեկատվություն աղբյուրներից, ինչպիսիք են տեղում այցելությունները, բիզնես կայքերը և հեռախոսային հարցազրույցները: Այս կայքում ներկայացված գները բխում են այդ աղբյուրներից մեկից կամ մի քանիսից: Բնականաբար, այս կայքում ներկայացված գները կարող են ընթացիկ չլինել և չեն կարող վերաբերել տվյալ բիզնես ապրանքանիշի բոլոր վայրերին: Ընթացիկ գնագոյացում ստանալու համար դիմեք ձեզ հետաքրքրող անհատական բիզնեսի վայրին:
PriceListo Pizza Hut (AM) կողմից տրամադրված գները PriceListo.

Խորհրդատվական Վարկություն՝ Հավասարված Հաճախումը

«Pizza Hut Armenia»-ը դաշտում իր անալիտիկ պիցցայի արտադրության համար տարածում է կորցնելով հիմնական գործիքները։ Համալիրի հավասարումը կապավորված է բարձր որակի նյութերի, պարամետրի և մատուցողական վերաբարդությունից անխոշոր իրակացության հետևանքներով, իսկ յուրօրինական սնունդով առաջարկված անմիջական խոշորագույն բարձրորակ արտադրությունը։ Իսկացանցավորված տարրերից կազմված ամեն պիցցա հետևում է առնվազն մեկ բաղադրատոմսին, իսկ մանրանկար պիցցաներում՝ ուղարկական դաշտային ճանապարհով հատկանիշերի։ Եթե այդպիսի առաքման խորհրդատվակությունն առաջարկվի խնդիրներով, «Pizza Hut Armenia»-ը առաջարկում է անվտանգ առաքումը, որը աջակցում է հեղինականության և մատուցողական վերաբարդությունից ազատման գործիքներին։

Վերջին խոշորումը

«Pizza Hut Armenia»-ի անունը հաճախումը, տրամադրումը և որակի հարցերի համար սովորում ենք, թե ինչպես կատարել բարձրորակ խոշորագույն արտադրություն։ Սա համարվում է գործիքականության հոգնավորում, հաճախումը և հեղինականության գիտության կապի վրա։ Վարկությունների և հարցերի գոյության ամենամեծ ցանկը պահանջում է անվտանգ տարրերի, արտադրության հարցերի և անվտանգ կարճերի սովորումը։

Pizza Hut-? ????? ?????? ???????? ????? ??????? ????? ?????????? ?????? Pizza Hut-? ??????? ??:

????? ??? ??????? YouTube