Mga Presyo ng Wendy’s Philippines

4/5 - (30 votes)
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.

Narito ang listahan ng pinakabago at napapanahon na mga presyo ng menu ni Wendy (Pilipinas).

item Presyo

Rice Bowls

TexMex Chicken (Solo) ₱181.50
TexMex Chicken (Combo) ₱207.90
TexMex Beef (Solo) ₱181.50
TexMex Beef (Combo) ₱207.90
Chipotle BBQ Chicken (Solo) ₱181.50
Chipotle BBQ Chicken (Combo) ₱207.90
Chipotle BBQ Beef (Solo) ₱181.50
Chipotle BBQ Beef (Combo) ₱207.90

Whattabox

Bacon Mushroom Melt Whattabox with Coke ₱236.50
1 Pc Spicy Fried Chicken Whattabox with Coke ₱225.50
Dave's Whattabox with Coke ₱291.50
Big Bacon Mushroom Melt Whattabox with Coke ₱295.90
Baconator Single Whattabox with Coke ₱295.90

#BetterWithCoke

Fried Chicken Whattabox with Coke ₱218.90
Fambox Fried Chicken Good for 4 ₱746.90
Classic Chicken Sandwich Combo ₱203.50

Promo

Double 2 Crave ₱159.00

What's New

Bacon Jalapeno Chicken Solo ₱192.50
BBQ Bacon Melt Solo ₱192.50
Bacon Jalapeno Chicken Combo ₱247.50
BBQ Bacon Melt Combo ₱247.50
Korean BBQ Burger (Solo) ₱218.90
Korean BBQ Burger (Combo) ₱273.90
Beef Bulgogi Salad (Side) ₱86.90
Beef Bulgogi Salad (Big) ₱176.00
K Frosty Overload (6 Oz) ₱42.90
K Frosty Overload (Small Tub) ₱108.90
Peach Litro Iced Tea ₱115.50
Classic Chicken Sandwich Solo ₱148.50
Classic Chicken Sandwich Combo (What's New) ₱203.50
Spicy Chicken Sandwich Solo ₱148.50
Spicy Chicken Sandwich Combo ₱203.50
Caesar Salad Supreme (Side) ₱86.90
Red Velvet Frosty Overload Small Tub Vanilla ₱108.90
Red Velvet Frosty Overload 6 Oz Vanilla ₱42.90
Red Velvet Frosty Overload 6 Oz What's New ₱42.90
Sans Rival Delight 6 Oz ₱42.90
Sans Rival Delight 12 Oz ₱82.50
Litro Iced Tea ₱115.50
Coffee Coke Float ₱97.90
Chocolate Frosty-ccino ₱97.90
Vanilla Frosty-ccino ₱97.90
TexMex Chicken (Solo) (What's New) ₱181.50
TexMex Chicken (Combo) (What's New) ₱207.90
TexMex Beef (Solo) (What's New) ₱181.50
TexMex Beef (Combo) (What's New) ₱207.90
Chipotle BBQ Chicken (Solo) (What's New) ₱181.50
Chipotle BBQ Chicken (Combo) (What's New) ₱207.90
Chipotle BBQ Beef (Solo) (What's New) ₱181.50
Chipotle BBQ Beef (Combo) (What's New) ₱207.90

Fambox Platters

6 Pcs Spicy Chicken Box ₱513.00
Beefy Spaghetti Platter ₱242.00
Creamy Macaroni Platter ₱218.90
6 Pcs Chicken Box ₱462.00
20 Pcs Chicken Nuggets Box ₱363.00

Fambox

Fambox Bacon Mushroom Melt Good for 3 ₱489.50
Fambox Bacon Mushroom Melt Good for 4 ₱649.00
Fambox Bacon Mushroom Melt with Litro Iced Tea Good for 3 ₱577.50
Fambox Bacon Mushroom Melt with Litro Iced Tea Good for 4 ₱687.50
Fambox Fried Chicken with Litro Iced Tea Good for 3 ₱647.90
Fambox Fried Chicken with Litro Iced Tea Good for 4 ₱801.90
Fambox Spicy Fried Chicken Good for 3 ₱524.70
Fambox Spicy Fried Chicken Good for 4 ₱685.30
Fambox Baconator Single Good for 3 ₱658.90
Fambox Baconator Single Good for 4 ₱878.90
Fambox Fried Chicken Good for 3 ₱559.90

Burger

Korean BBQ Burger (A La Carte) ₱218.90
Korean BBQ Burger (Combo) (Burger) ₱273.90
Cheeseburger Deluxe (A La Carte) ₱94.60
Cheeseburger Deluxe (Combo) ₱149.60
Bacon Cheeseburger (A La Carte) ₱108.90
Bacon Cheeseburger (Combo) ₱163.90
Dave's Single with Cheese (A La Carte) ₱170.50
Dave's Single with Cheese (Combo) ₱225.50
Dave's Double with Cheese (A La Carte) ₱264.00
Dave's Double with Cheese (Combo) ₱319.00
Dave's Triple with Cheese (A La Carte) ₱374.00
Dave's Triple with Cheese (Combo) ₱429.00
Bacon Mushroom Melt (A La Carte) ₱115.50
Bacon Mushroom Melt (Combo) ₱170.50
Big Bacon Mushroom Melt (A La Carte) ₱174.90
Big Bacon Mushroom Melt (Combo) ₱229.90
Baconator Single (A La Carte) ₱174.90
Baconator Single (Combo) ₱229.90
Baconator Double (A La Carte) ₱295.90
Baconator Double (Combo) ₱350.90

Sandwiches

Bacon Jalapeno Chicken Solo (Sandwiches) ₱192.50
BBQ Bacon Melt Solo (Sandwiches) ₱192.50
Bacon Jalapeno Chicken Combo (Sandwiches) ₱247.50
BBQ Bacon Melt Combo (Sandwiches) ₱247.50
Homestyle Chicken Combo ₱181.50
Classic Chicken Sandwich Solo (Sandwiches) ₱148.50
Spicy Chicken Sandwich Solo (Sandwiches) ₱148.50
Spicy Chicken Sandwich Combo (Sandwiches) ₱203.50
Fish Fillet Sandwich (A la Carte) ₱148.50
Fish Fillet Sandwich (Combo (Served with fries and beverage)) ₱203.50
Fish Fillet Sandwich with Fries Combo ₱203.50
Shrimp Fillet Sandwich (A la Carte) ₱148.50
Shrimp Fillet Sandwich (Combo (Served with fries and beverage)) ₱203.50
Shrimp Fillet Sandwich with Fries Combo ₱203.50

Fried Chicken

1 Pc Spicy Fried Chicken with Rice (A La Carte) ₱101.20
1 Pc Spicy Fried Chicken with Rice (Combo with Regular Soft Beverage) ₱123.20
1 Pc Spicy Fried Chicken with Rice and Macaroni Cup ₱123.20
1 Pc Spicy Fried Chicken with Rice and Regular Fries ₱156.20
1 Pc Spicy Fried Chicken with Spaghetti ₱177.90
2 Pcs Spicy Fried Chicken with Rice (A La Carte) ₱193.60
2 Pcs Spicy Fried Chicken with Rice (Combo with Regular Soft Beverage) ₱215.60
3 Pcs Spicy Fried Chicken ₱267.50
1 Pc Chicken with Rice (A La Carte) ₱97.90
1 Pc Chicken with Rice (Combo) ₱119.90
2 Pcs Chicken with Rice (A La Carte) ₱187.00
2 Pcs Chicken with Rice (Combo) ₱209.00
Chicken with Spaghetti Combo ₱174.90
Chicken with Fries Combo ₱152.90
Chicken with Soup Combo ₱130.90
Chicken with Macaroni Cup Combo ₱119.90
Fried Chicken ₱258.50
Fried Chicken Box ₱495.00
Chicken Nuggets (A La Carte) ₱126.50
Chicken Nuggets (Combo with Rice) ₱176.00
Chicken Nuggets (Combo with Fries) ₱181.50

Spaghetti

Spaghetti ₱64.90
Fried Chicken with Spaghetti Combo ₱174.90

Healthy Salads

Beef Bulgogi Salad (Side) (Healthy Salads) ₱86.90
Beef Bulgogi Salad (Big) (Healthy Salads) ₱176.00
Caesar Salad Supreme (BIggie) ₱176.00
Caesar Salad Supreme (Side) (Healthy Salads) ₱86.90
Mandarin Chicken Salad ₱176.00
Waldorf Salad (Side) ₱86.90
Waldorf Salad (Big) ₱176.00
Macaroni Salad (Side) ₱60.50
Macaroni Salad (Big) ₱115.50
Mango Kani Salad ₱176.00
Taco Salad ₱176.00
Taco Salad Wrap ₱137.50
Mango Kani Salad Side ₱86.90
Mandarin Chicken Salad Side ₱86.90

Sides

Plain Rice ₱38.50
Garlic Rice ₱30.80
Natural Cut Fries with Seasalt (Regular) ₱49.50
Natural Cut Fries with Seasalt (Large) ₱82.50
Natural Cut Fries with Seasalt (Biggie) ₱104.50

Frosty and Fries

K Frosty Overload (6 Oz) (Frosty and Fries) ₱42.90
K Frosty Overload (Small Tub) (Frosty and Fries) ₱108.90
Sans Rival Delight 6 Oz (Frosty and Fries) ₱42.90
Sans Rival Delight 12 Oz (Frosty and Fries) ₱82.50
Strawberry Cheesecake 6 Oz ₱42.90
Strawberry Cheesecake 12 Oz ₱77.00

Frosty

Red Velvet Frosty Overload Small Tub Vanilla (Frosty) ₱108.90
Red Velvet Frosty Overload 6 Oz Vanilla (Frosty) ₱42.90
Red Velvet Frosty Overload 6 Oz ₱42.90
Chocolate Frosty (Regular) ₱42.90
Chocolate Frosty (Medium) ₱71.50
Chocolate Frosty (Large) ₱86.90
Vanilla Frosty (Regular) ₱42.90
Vanilla Frosty (Medium) ₱71.50
Vanilla Frosty (Large) ₱86.90
Tiramisu Frosty Tops ₱53.90
Strawberry Cheesecake Frosty Overload (Regular) ₱42.90
Strawberry Cheesecake Frosty Overload (Medium) ₱77.00

Coffee

Frosty Coffee ₱97.90
Berry Mocha ₱97.90
Black Vanilla ₱97.90
Black Iced Coffee ₱97.90

Beverages

Sprite (Medium) ₱60.50
Sprite (Large) ₱69.30
Sprite (Biggie) ₱86.90
Sarsi (Medium) ₱60.50
Sarsi (Large) ₱69.30
Sarsi (Biggie) ₱86.90
Coke Original Taste (Medium) ₱60.50
Coke Original Taste (Large) ₱69.30
Coke Original Taste (Biggie) ₱86.90
Coke Zero Sugar (Medium) ₱60.50
Coke Zero Sugar (Large) ₱69.30
Coke Zero Sugar (Biggie) ₱86.90
Peach Litro Iced Tea (Beverages) ₱115.50
Peach Iced Tea (Medium) ₱71.50
Peach Iced Tea (Large) ₱80.30
Litro Iced Tea Beverage ₱115.50
Wendy's Iced Tea Classic (Medium) ₱71.50
Wendy's Iced Tea Classic (Large) ₱80.30
Wendy's Iced Tea Classic (Biggie) ₱97.90
Wendy's Iced Tea Lite (Medium) ₱66.00
Wendy's Iced Tea Lite (Large) ₱74.80
Wendy's Iced Tea Lite (Biggie) ₱92.40
Coffee Coke Float (Beverages) ₱97.90
Chocolate Frosty-ccino (Beverages) ₱97.90
Vanilla Frosty-ccino (Beverages) ₱97.90
Disclaimer: Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.
PriceListo Wendy's (PH) mga presyong ibinigay ng PriceListo.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa Wendy’s, bisitahin ang kanilang opisyal na website sa Wendy’s homepage.

Wendy’s Philippines YouTube