ราคาเบอร์เกอร์คิงในประเทศไทย

2.4/5 - (32 votes)
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.

นี่คือรายการราคาเมนูล่าสุดของ Burger King (ประเทศไทย)

รายการ ราคา

buy 1 get 1 with party sets

Buy 1 get 1 FREE with party sets. Order your faves to share with friends now!
Buy 1 Get 1 Extralong Chicken Cheese ฿285.00

Exclusive Campaign

BBQ Bacon Cheese, Extralong Cheese and Regular Fries ฿339.00

Tomyum Chicken King

Tomyum Chicken King 1 pc ฿50.09
Tomyum Chicken King 3 pcs ฿151.00
Tomyum Chicken King 1 pc, Regular French Fries and Drink ฿130.82
Tomyum Chicken King 2 pcs, Regular French Fries and Drink ฿180.82
Tomyum Chicken King 10 pcs ฿474.45
Tomyum Chicken King 5 pcs, Tempura Nuggets 5 pcs and Regular French Fries ฿350.82
Tomyum Chicken King 5 pcs, Regular French Fries and Drinks ฿350.82
Tomyum Chicken King 6 pcs, Salted Chicken 7 pcs, Tempura Nuggets 10 pcs and Drinks ฿442.64
Tomyum Chicken King 2 pcs, Original Chicken King 1 pc and Tempura Nuggets 5 pcs ฿264.45
Tomyum Chicken King 3 pcs, Original Chicken King 2 pcs, Tempura Nuggets 5 pcs and Regular French Fries ฿399.00

Promotion

Flame Grilled BBQ Cheese and Double Fish'N Crisp ฿189.00
Double Fish'N Crisp and Double Chick’N Crisp Cheese ฿189.00
Double Fish'N Crisp and Double Fish'N Crisp ฿189.00
Double Fish'N Crisp and Plant-Based Whopper Jr. ฿189.00
Flame Grilled BBQ Cheese and Double Chick’N Crisp Cheese ฿189.00
Flame Grilled BBQ Cheese and Flame Grilled BBQ Cheese ฿189.00
Flame Grilled BBQ Cheese and Plant-Based Whopper Jr. ฿189.00
Double Chick’N Crisp Cheese and Plant-Based Whopper Jr. ฿189.00

Chicken Bucket

Original Chicken 5 Pcs, Nuggets and Regular Fries ฿351.22
Original Fried Chicken 10 Pcs ฿475.67
Original Chicken 5 Pcs, Regular Fries and Coke ฿351.22
Original Chicken 6 Pcs, Kai Klua Kue, Nuggets and Coke ฿443.44

Plant Based

Plant Based Whopper Junior ฿158.00
Plant Based Whopper Value Meal Junior ฿254.00
Single Plant Based Black Truffle ฿188.00
Single Plant Based Black Truffle Value Meal ฿278.00

Spicy Fried Chicken

Original Fried Chicken 1 pc. ฿50.09
Original Fried Chicken 3 pcs. ฿151.00
2 Spicy Chicken, 1 Original Chicken and 5 Nuggets ฿261.50

Rice

Crispy Chicken with Rice and Teriyaki Sauce ฿216.27
Salted Chicken with Sticky Rice ฿198.09
Spicy Chicken with Rice and Teriyaki Sauce ฿107.18
Spicy Chicken with Rice and Teriyaki Sauce and Drink ฿139.00
Salted Chicken with Sticky Rice and Drink ฿139.00

Snack Sets

Tempura Nuggets and Apple Pie ฿99.00
Snack Box : Regular French Fries, Tempura Nugget and Salted Chicken ฿175.00

Sides

Cheesy Truffle Fries ฿159.00
Cheesy Truffle Hashbrown ฿159.00

Desserts

Apple Pie ฿38.64
Taro with Corn Pie ฿39.44
Japanese Sweet Potato Pie ฿39.00

A La Carte

Whopper ฿196.27
Double Whopper ฿266.27
Whopper Cheese ฿226.27
Double Whopper Cheese ฿296.27
Whopper Jr. ฿157.89
Whopper Jr. Bacon Cheese ฿196.27
Mushroom Swiss ฿156.27
Double Mushroom Swiss ฿216.27
Cheese Burger ฿136.27
Double Cheese Burger ฿196.27
BBQ Bacon Cheese ฿176.27
Double BBQ Bacon Cheese ฿246.27
Ninja Burger ฿118.09
Spicy Ch’King Burger ฿139.91
Extra Long Chicken Cheese ฿196.27
Double Fish N Crisp ฿158.09
Black Truffle Single Mushroom Swiss ฿186.27
Black Truffle Double Mushroom Swiss ฿246.27

Value Meals

Whopper Value Meal ฿288.09
Double Whopper Value Meal ฿358.09
Whopper Cheese Value Meal ฿318.09
Double Whopper Cheese Value Meal ฿388.09
Whopper Jr. Value Meal ฿248.09
Whopper Jr. Bacon Cheese Value Meal ฿288.09
Mushroom Swiss Value Meal ฿248.09
Double Mushroom Swiss Value Meal ฿313.55
Cheese Burger Value Meal ฿228.09
Double Cheese Burger Value Meal ฿288.09
BBQ Bacon Cheese Value Meal ฿268.09
Double BBQ Bacon Cheese Value Meal ฿338.09
Ninja Burger Value Meal ฿209.91
Spicy Ch’King Burger Value Meal ฿239.91
Extra Long Chicken Cheese Value Meal ฿279.00
Double Fish N' Crisp VM ฿251.73
6 pcs Tempura Nugget VM ฿208.09
10 pcs Tempura Nugget VM ฿242.45
Black Truffle Single Mushroom Swiss Value Meal ฿278.09
Black Truffle Double Mushroom Swiss Value Meal ฿338.09

Drinks and Premium Coffee

Chocolate Milkshake ฿83.64
Strawberry Milkshake ฿83.64
Vanilla Milkshake ฿83.64
Iced Americano ฿72.64
Iced Cappuccino ฿82.64
Iced Latte ฿82.64
Orange Juice ฿53.45

Beverages

Coke ฿53.44
Coke Zero ฿53.44
Bottle of Water ฿24.44
Sprite No Sugar ฿52.64
Minute Maid Splash ฿52.64
Fuze Tea ฿52.64
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: PriceListo รวบรวมข้อมูลการกำหนดราคาจริงจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ เว็บไซต์ธุรกิจ และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ราคาที่รายงานในหน้าเว็บนี้มาจากแหล่งที่มาเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง โดยปกติ ราคาที่รายงานบนเว็บไซต์นี้อาจไม่ใช่ราคาปัจจุบัน และอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานที่ตั้งของแบรนด์ธุรกิจหนึ่งๆ หากต้องการทราบราคาปัจจุบัน โปรดติดต่อสถานที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่งที่คุณสนใจ
PriceListo Burger King (TH) ราคาให้โดย PriceListo.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Burger King โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่หน้าแรกของ Burger King

เบอร์เกอร์คิงไทยแลนด์ YouTube